วิกฤติเกษตรไทย: เกิดอะไรขึ้นกับกระดูกสันหลังของชาติ (๒)

แน่นอนว่าเมื่อขาดการสนับสนุนอย่างถูกจุด ชะตากรรมของเกษตรกรจึงเป็นเรื่องที่ถูกกำหนดโดยปัจจัยอุปสงค์และอุปทานล้วนๆ โดยไม่ใช่อุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตรแปรรูป แต่เป็นอุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตรที่ซื้อขายกันหน้าไร่หรือที่โรงงานนี่ล่ะ

วิกฤติเกษตรไทย: เกิดอะไรขึ้นกับกระดูกสันหลังของชาติ (๑)

ภาพที่คนไทยทุกคนเห็นกันจนเป็นที่ชินตาในหน้าข่าวสารบ้านเมืองไม่ว่าจะในฤดูกาลไหนๆ ย่อมหนีไม่พ้นข่าวสารราคา ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ บ้างก็นำไปสู่การนำเสนอภาพความยากลำบากเดือดร้อนของเกษตรกรบ้างก็นำไปสู่การเรียกร้องทั้งการยื่นหนังสือและการก่อม๊อบบนถนนไปถึงกระทั่งการเทกระจาดหน้าทำเนียบ กลายเป็นข่าวเกษตรที่เราเห็นได้มากกว่าข่าวเกษตรด้านอื่นๆไปแล้ว